dimarts, 13 de novembre de 2012

Pinta La Marató 2012 – El càncer


Procés de treball

 Exposició - Bases del concurs
Visionat del vídeo
Web: exemples d’altres edicions. Comentari dels diferents cartells.
Com fer-ho?
Recerca d’informació sobre el càncer.
1.       Buscar conceptes/paraules clau sobre el tema i recollir-les en un document word i buscar el significat de cadascuna, que ens sugereixen.
2.       Buscar imatges relacionades amb aquestes paraules, crear una carpeta i emmagatzemar-les per desprès fer-ne una tria i adjuntar-les al document word.
Procès creatiu.
        Pluja d’idees. Exposar la idea que hem triat per escrit.
      Què volem ressaltar de la malaltia (concepte clau)
      Com ho farem. Esbossos preliminars. A4
      Quina tècnica farem servir (mixta)

Entrega final. Dossier del projecte. 
Document word on consti tot el procés creatiu: Recerca d’informació, conceptes/paraules clau, imatges...
Carpeta amb Esbossos de les idees i idea final 
 Maqueta format A3  
Projecte final format 2x1m